Besøg i Bjergby Kirke og foredrag

Moderne kirkekunst v/ Anne Lie Stokbro

Søndag, den 9. maj 2021, kl. 14.00 – 16.30

23. april 2021: De nuværende Corona-restriktioner giver os ikke mulighed for at kunne gennemføre dette arrangement d. 9. maj. Vi håber, at det kan lade sig gøre i efteråret 2021.

Mødested: Bjergby Kirke, Træholtvej 4, Bjergby, 9800 Hjørring
Pris: oplyses senere
Tilmelding: kan ske, når vi ved, om vi kan gennemføre, og hvordan de praktiske forhold er. Det oplyses her, så snart vi ved noget. De, der var tilmeldt i efteråret, vil få en mail.

Vi starter med at se den nye udsmykning af kirken, der blev indviet 2. februar 2020.
Efterfølgende regner vi med at gå over i Menighedshuset, hvor der fortælles om Kirkens bevæggrunde, når der skal laves om og renoveres.

Herefter bliver der foredrag af Anne Lie Stokbro

(Anne Lie Stokbro ved vores kunsttur sidste år)

”Moderne kirkekunst i Danmark”:
Siden anden verdenskrig er en lang række kirker herhjemme blevet udsmykket med moderne kunst. Man kunne sige, at kirkerne tilsammen udgør et dansk museum for moderne kunst. Men hvordan spiller oldgamle ritualer, traditioner og funktioner sammen med en kunst, der fordrer frihed, ubundethed og eksperimenter? Med nedslag i nogle af foredragsholderens yndlingskirker – og nogle få skrækeksempler – fortælles om spændvidden i den moderne kirkekunst, om kunstnernes overvejelser og menighedernes modtagelse af den nye kunst.*

* Foredraget planlægges at blive fulgt op i efteråret 2021 af en kirketur rundt til nogle af Vendsyssels smukkeste kirker. Vi vil opsøge den moderne kirkekunst for at opleve, hvordan kunstnere i dag fortolker kristendommens beretninger og diskuterer aktuelle problemstillinger inden for rammerne af kirkens funktion og tradition.