Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen af holdes så vidt muligt i marts, eller så snart derefter, når det bliver praktisk muligt. Orientering herom vil blive opdateret på denne side.