Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen kunne ikke afholdes i marts, men er nu planlagt til 

Torsdag den 19. august 2021, kl. 19.00
Sted: Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads, 9800 Hjørring
Pris: Gratis
Tilmelding: Ingen.

Der er stadig usikkerhed om, hvorledes Coronarestriktionerne vil være til den tid, men orientering vil komme på denne side. 
Både vi i KVIV og Vendsyssel Kunstmuseum vil sørge for, at alt kommer til at foregå forsvarligt og efter de gældende regler.

KVIV afholder denne aften ordinær generalforsamling. 
Dagsorden og regnskab kan læses på her på hjemmesiden, 14 dage før generalforsamlingen.
Ønsker man dagsorden eller regnskab tilsendt, kan man henvende sig til Vibeke Brix pr. mail: kunst.vendsyssel@gmail.com eller tlf. 3027 9277.
Traditionen tro udloddes der kunstgaver til fremmødte medlemmer.