Generalforsamling

Generalforsamling 2018:
Regnskab 2017 og referat for generalforsamling den 15. marts 2018 ligger her.

Generalforsamling 2017: 
Dagsorden: Dagsorden 2017
Regnskabet Regnskab2016-1 (side 1) og Regnskab2016-2 (side 2).
Referat fra generalforsamlingen: Referat 2017