Generalforsamling

Generalforsamling 2017 blev afholdt den 9. marts
Dagsorden udsendes senest 14 dage før og kan ses her.
Ønsker man dagsorden eller regnskab tilsendt, kan man henvende sig til Kirsten Holmsberg pr. mail: kirstenholmsberg@gmail.com eller tlf. 9891 0164 eller mobil: 2267 6853.

Regnskabet for 2016 Regnskab2016-1 (side 1) og Regnskab2016-2 (side 2).
Referat fra generalforsamlingen, 2017: Referat 2017