Besøg i Bjergby Kirke og foredrag

Moderne kirkekunst v/ Anne Lie Stokbro

Søndag, den 26. sept. 2021, kl. 14.00 – 16.30
Mødested: Bjergby Kirke, Træholtvej 4, Bjergby, 9800 Hjørring
Pris: Pris for medlemmer 100 kr., pris for ikke medlemmer 150 kr. Kaffe og kage er inkluderet i prisen.
Tilmelding: senest d. 14. september til Helle Spang, hellespang@gmail.com eller på SMS, tlf. 228 228 46. Oplys navn, tlf.nr og om du er medlem.

Vi starter med at se den nye udsmykning af kirken, der blev indviet 2. februar 2020.
Efterfølgende går vi over i Menighedshuset, hvor der fortælles om Kirkens bevæggrunde, når der skal laves om og renoveres.
Herefter bliver der foredrag af Anne Lie Stokbro ”Moderne kirkekunst i Danmark”:

(Anne Lie Stokbro ved vores kunsttur sidste år)

Siden anden verdenskrig er en lang række kirker herhjemme blevet udsmykket med moderne kunst. Man kunne sige, at kirkerne tilsammen udgør et dansk museum for moderne kunst. Men hvordan spiller oldgamle ritualer, traditioner og funktioner sammen med en kunst, der fordrer frihed, ubundethed og eksperimenter? Med nedslag i nogle af foredragsholderens yndlingskirker – og nogle få skrækeksempler – fortælles om spændvidden i den moderne kirkekunst, om kunstnernes overvejelser og menighedernes modtagelse af den nye kunst.*

* Foredraget planlægges at blive fulgt op i foråret 2022 af en kirketur rundt til nogle af Vendsyssels smukkeste kirker. Vi vil opsøge den moderne kirkekunst for at opleve, hvordan kunstnere i dag fortolker kristendommens beretninger og diskuterer aktuelle problemstillinger inden for rammerne af kirkens funktion og tradition.