Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 er planlagt til

Torsdag den 19. august 2021, kl. 19.00
Sted: Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads, 9800 Hjørring
Pris: Gratis
Tilmelding: Oplysning herom følger med dagsordenen og www.KVIV.dk Når dette program skrives, kender vi stadig ikke de præcise vilkår.

Der er stadig usikkerhed om, hvorledes Coronarestriktionerne vil være til den tid, men orientering vil komme på denne side. 
Både vi i KVIV og Vendsyssel Kunstmuseum vil sørge for, at alt kommer til at foregå forsvarligt og efter de gældende regler.
Dagsorden og regnskab kan læses på hjemmesiden, www.kviv.dk, 14 dage før generalforsamlingen. Ønsker man dagsorden eller regnskab tilsendt, kan man henvende sig til Vibeke Brix pr. mail: kunst.vendsyssel@gmail.com eller SMS, tlf. 3027 9277.

Traditionen tro udloddes der kunstgaver til fremmødte medlemmer, ligesom der serveres et let traktement. Dette sidste vil afhænge af, hvad Corona-restriktionerne tillader til den tid.

Jenny Hansen: Spejlinger

Herefter vil der være et indlæg i forb.m. Vendsyssel Kunstmuseums aktuelle udstilling: I tråd med naturen med Gobelinvæveren Jenny Hansen. Se www.jemo-art.dk og www.VKM-dk