Generalforsamling

Generalforsamling 2023 og Kunstmuseet KUNSTEN

Torsdag, den 16. marts 2023, kl. 19.00 (bemærk, at denne dato ikke nåede at komme med i papir-udgaven af programmet).
Sted: Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads, 9800 Hjørring
Pris: Gratis
Tilmelding: Oplysning herom følger med dagsordenen

KVIV afholder denne aften ordinær generalforsamling.
Dagsorden og regnskab for 2022 følger senere.

Ønsker man dagsorden eller regnskab tilsendt, kan man henvende sig til Vibeke Brix pr. mail: kunst.vendsyssel@gmail.com eller SMS, tlf. 3027 9277.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro udlodning af kunstgaver til fremmødte medlemmer, ligesom der serveres et let traktement.

I forbindelse med aftenen vil Lasse Andersson, direktør på KUNSTEN i Aalborg, komme og fortælle om museet.
Nærmere information vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.