Modernisme og Norden

Modernisme og Norden
v. Anne Lie Stokbro

Torsdag, den 10. marts 2022, kl. 19.00
Mødested: Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads, 9800 Hjørring
Pris: 100 kr. for KVIV medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding: senest d. 4. marts til Ulla Nørregaard, ulla.noerregaard5@gmail.com eller på SMS, tlf.nr. 2236 3328. Oplys navn, tlf.nr og om du er medlem.

Foredraget tager sit afsæt i den gryende modernisme, som allerede gør sig gældende, da Edvard Munch maler “Skriget” i 1893. Kunstnersindet, kunstens formelle plan og til sidst “kunsten for kunstens skyld” bliver toneangivende i den modernistiske bevægelse, som opstår parallelt i Frankrig og Tyskland omkring 1905 og når de nordiske lande med en fem-syv års forsinkelse.

Sigrid Hjertén

De nordiske kunstnere søger i store tal til Paris og Berlin for at opleve alt det nye, og de bringer kubisme, ekspressionisme, konstruktivisme, dadaisme og surrealisme med hjem.
Modernismen er nemlig kendetegnet ved en række parallelle strømninger, som kunstnerne vælger mellem og blander på kryds og tværs. I Norden ligger snittet forskelligt i de enkelte lande, selvom kunstnerne alle finder inspiration hos de største, internationale navne. Den nordiske modernisme er dermed på én gang international og lokal. Dét handler foredraget om.