Generalforsamling 2023

17. marts 2023:
Ekstraordinær generalforsamling 30. marts 2023, kl. 19.00
Sted:
Fælleshuset i Lundhøjparken, 9800 Hjørring

På den ordinære generalforsamling 16. marts deltog ca. 90 medlemmer. Da dette er under halvdelen af KVIV’s medlemmer, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med forslag om vedtægtsændringer. Som allerede varslet i dagsorden til den ordinære generalforsamling afholdes den ekstraordinære generalforsamling d. 30. marts 2023:
Dagorden:
Vedtagelse af vedtægtsændringer. Se foreslåede ændringer på dagsorden til den ordinære generalforsamling.

Referat af den ordinære generalforsamling 2023 kan ses her.

Generalforsamling 2023 og Kunstmuseet KUNSTEN

Torsdag, den 16. marts 2023, kl. 19.00 (bemærk, at denne dato ikke nåede at komme med i papir-udgaven af programmet).
Sted: Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads, 9800 Hjørring
Pris: Gratis
Tilmelding: Ingen

KVIV afholder denne aften ordinær generalforsamling.
Dagsorden kan ses her og regnskab for 2022 ses her med noter her.

Ønsker man dagsorden eller regnskab tilsendt, kan man henvende sig til Vibeke Brix pr. mail: kunst.vendsyssel@gmail.com eller SMS, tlf. 3027 9277.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro udlodning af kunstgaver til fremmødte medlemmer, ligesom der serveres et let traktement.

I forbindelse med aftenen vil Lasse Andersson, direktør på KUNSTEN i Aalborg, komme og fortælle om museet.
Nærmere information vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.