Generalforsamling 2021

Efter udsættelse af Generalforsamling fra marts måned pga. Corona-restriktioner er vi nu klar til at afholde den ordinære generalforsamling for 2021:
Torsdag, d. 19. august 2021, kl. 19.00 på Vendsyssel Kunstmuseum
Bemærk: 
Det er i år nødvendigt med tilmelding til generalforsamling, som afholdes torsdag d. 19. august. 
Tilmelding sendes på mail: kunst.vendsyssel@gmail.com  senest mandag d. 16. august.
Det kan blive nødvendigt med et begrænset antal deltagere. 

Dagsorden ses her
Regnskabet for 2020: Resultatopgørelse
Da det ikke lykkedes os at kunne gennemføre Generalforsamling for 2020 gennemgås regnskabet for 2019 ligeledes (side 1 og side 2)