Exlibris og aktuel udstilling på Frederikshavn Kunstmuseum

Mandag den 24. april 2023, kl. 19.00
Sted: Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling, Parallelvej 14, 9900 Frederikshavn
(kommer man med tog, er der ca.10 min.s gang fra Frederikshavn station)
Pris: 100 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer (incl. forfriskning)
Tilmelding: senest mandag, d. 17. april til Ulla Nørregaard, ulla.noerregaard5@gmail.com. Oplys navn, tlf.nr og om du er medlem af KVIV.

Frederikshavn Kunstmuseum lægger rum til en af de største exlibris-samlinger i verden og ser det som sin opgave at skabe interesse for og ikke mindst formidle denne knap så kendte – men meget spændende – niche inden for de grafiske kunstarter. Museet har et stort specialbibliotek, der omfatter håndbøger, tidsskrifter og kataloger m.v. om exlibris.

fra Frederikshavn Kunstmuseums samling

Vi får en nærmere indføring i, hvad exlibris er, og får mulighed for at se nærmere på museets samling.
Frederikshavn Kunstmuseum har derudover altid en kunstudstilling. Når vi besøger museet, er det en udstilling med Pernelle Maegaard med temaet “Den røde, gule og blå – der fløj ud i verden”. Se nærmere på https://frederikshavnkunstmuseum.dk/