Farvesystem og billedrum i Asger Jorns Læsø-værk

v. idéhistoriker Lars Morell
Tirsdag, den 7. februar 2023, kl. 19.00 – 21.00
Mødested: Kunstbygningen i Vrå, Højskolevej 3 A, 9760 Vrå
Pris: 100 kr. for KVIV medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. Incl. forfriskning i pausen.
Tilmelding: senest d. 24. januar til Edel Lund Christensen på e-mail, densnadrendeand@gmail.com. Oplys navn, tlf.nr og om du er medlem.

Vi har tidligere i KVIV haft Lars Morell til at øse af sin store og engagerede kunstviden. Dengang om Per Kirkebys malerkunst. Nu får vi en lille snip af hans store viden om Asger Jorn.

Benene i vejret

Asger Jorn (1914-73) ejede en gård på Læsø fra 1964 til sin død, men benyttede den kun ganske lidt. Hans første besøg på øen var i 1965, da han udførte vægmaleriet til kunsthandler Børge Birchs gård. Siden malede han måske i alt 40 værker på Læsø i somrene 1968, 1969, 1970 og 1971.
Mange af værkerne er ret små og viser derfor hans farvesystem i koncentreret form. Andre blev forløbere for litografier og træsnit. Endelig er der måske 6-8 værker, hvor der virkelig skete noget nyt i værkernes billedrum.