Forside

Kære medlemmer af Kunstens Venner i Vendsyssel og andre interesserede.

Velkommen til forårssæsonen 2018 i KVIV

Alt imens vi går mod lysere tider, glæder vi os til at præsentere vores forårsprogram for dig.
Vi har atter gode foredrag med kompetente kunsthistorikere, museumsbesøg og som noget nyt Streetart på programmet. Lad os mødes og blive klogere på og inspireret af kunsten omkring os.
Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer.
Bemærk, at vi har en Kunsttur til Hamburg i slutningen af august, som også er under menupunkt i forårets program.

Som det fremgår af programmet, er der generalforsamling d 15. marts. Et af de faste punkter på generalforsamlingen er valg til bestyrelsen.
I 2018 er der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf de 3 er villige til genvalg. Suppleanterne er på valg hvert år. Af de nuværende 2 suppleanter, er den ene villig til genvalg.
Alt i alt betyder det, DU har muligheden for at blive en del af en arbejdsom og hyggelig bestyrelse!!
Hvis du har spørgsmål, inden du stiller op, er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i KVIV.