Besøg på Kunsten – udstillinger og Kunst-Lab

Mødetid: Søndag 1. oktober kl. 14.00 – 16.45

Mødested: KUNSTEN. Kong Christians Alle 50, 9000 Aalborg

Tilmelding: Senest mandag 25. september til Søren Friis, sf@soren-friis.dk
Oplys navn, tlf.nr. og om du er medlem af KVIV. Husk også at oplyse, hvis du er medlem af KUNSTEN.
Maks 30 deltagere!

Pris: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke medlemmer, excl. entré. Prisen dækker rundvisning og besøg i Kunst-Lab.
(Ved afbud efter tilmeldingsfrist/udeblivelse opkræves ½ pris)
Entré og evt. besøg i Brasserie Kunsten er for egen regning. Årskortholdere med en gæst kommer gratis ind.

Vi mødes ved billetsalget (hvor køb af entré er foretaget) og går samlet ind i udstillingerne.

KUNSTEN viser 3 udstillinger:
Henry Heerup, Kirsten Justesen og Kunsten Retro.


Kl. 14.00 – 14.50: Vi får en guidet rundvisning i Heerup udstillingen.

Henry Heerup

Kl. 14.50 – 15.15: Kunstnerens rolle som formidler.
Kunstner Inge Tranter fortæller om kunstnerens rolle som kunstner og formidler på museet. Vi mødes i Henry Heerup-udstillingen, hvor vi afprøver museets dialogbaserede undervisningsmetode, Visual Thinking Strategies (VTS).

Kl. 15.15 – 16.15: Kunst-Lab
Et besøg i museets formidlingsworkshop, Kunst-Lab. Her får vi mulighed for at afprøve nogle kreative opgaver, mens Inge fortæller om arbejdet med at iscenesætte lokalet, udvikling af workshops og opgaver.
Der bliver serveret en kop kaffe i Kunst-lab.

Herefter er der mulighed for selv at se museets øvrige udstillinger eller besøge Brasserie. Kunsten, til museet lukker kl. 16.45.