Generalforsamling 2024

Torsdag, den 7. marts 2024, kl. 19.00.
Sted: Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads, 9800 Hjørring
Pris: Gratis
Tilmelding: Ingen

KVIV afholder denne aften ordinær generalforsamling.
Dagsorden, referat og regnskab kan ses her.
Ønsker man dagsorden eller regnskab tilsendt, kan man henvende sig til Vibeke Brix pr. mail: kunst.vendsyssel@gmail.com eller SMS, tlf. 3027 9277.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro udlodning af kunstgaver til fremmødte medlemmer, ligesom der serveres et let traktement i løbet af aftenen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der som sædvanlig være et relevant og spændende indlæg. I år bliver det 
Kunstnerkolonier v. Ellen Raunsmed
Kunstnerkolonier er et passioneret foredrag om etableringen og realiseringen af et nyt moderne forsamlingssted i Løkken.
I 2023 overtog Ellen Raunsmed en over 500 kvm stor hjørnejendom 100 meter fra Vesterhavet i centrum af Løkken. I juli 2023 åbnede hun Kaosfabrikken. 
Ellen Raunsmed har i mange år beskæftiget sig med kunst og kultur primært via sit virke som forsker og underviser bl.a. på Aalborg Universitet. Foredraget tager udgangspunkt i Ellen Raunsmeds passion for tidligere kunstnerkolonier i Vendsyssel; vores æstetik og ophav. Kaosfabrikken er et galleri, et spillested, et kunstnerrefugium, et antikvariat, en LP-shop og meget mere. Gennem billeder og eksempler fortæller hun om starten på et eventyr, bevæggrundene for at etablere Kaosfabrikken og drømmene for fremtiden. Ellen Raunsmed har flere gange tidligere været involveret i kunst- og kulturaktiviteter i Vendsyssel, bl.a. i 2011 med symposiet om Intuition på VKM, Kunst- og kulturfestivalen BunkerLove og fortællefestivalen Story-inn på Vrå Højskole.