Til Kunsthåndværkere

December 2021:
Vi forventer at kunne afholde kunsthåndværkermarked i 2022, lørdag d. 20. august, igen på Vendsyssel teater. Der vil komme nye informationer på denne side i begyndelsen af det nye år.

Kære Kunsthåndværkere
Vi planlægger at afholde kunsthåndværkermarked, lørdag d. 28. aug. 2021. Der må dog tages alle mulige forbehold i dag, da vi ikke kender noget til eventulle krav pga. CoVid19-restriktioner på det tidspunkt.
Vi har i år valgt at flytte markedet til Vendsyssel Teater. Det giver os nogle nye muligheder, som det bliver spændende at prøve af.
Vi kan ikke have så mange stande som tidligere, så derfor er vi nødt til at invitere på en anden måde. Vi kan endvidere også forvente at det kan være afstandskrav pga. restriktioner, som vi endnu ikke ved noget om. Derfor er der i første omgang sendt invitationer ud til kunsthåndværkere fra gruppen af tidligere deltagere, men langtfra til alle. Og så må vi se, hvordan interessere og specielt praktiske forhold fremover udvikler sig. Vi vælger at gå lidt forsigtigt frem i disse tider.

Koordinator på Kunsthåndværkermarkedet er i år Kirsten Holmsberg, der kan kontaktes på mail: kirstenholmsberg@gmail.com eller tlf.nr. 22 67 68 53

mvh. KVIV’s bestyrelse